Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników witryny internetowej www.bubak-gazy.com zwanego dalej Serwisem.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: BUBAK GAZY Sp. z o.o. z siedzibą w Radostowicach przy ul. Pszczyńskiej 215, NIP 638184117.
1. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
2. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza zgłoszeniowego/kontaktowego
3. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:
a) wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
d) przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,
e) złożenia skargi do organu nadzorczego.
4. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

Polityka wykorzystywania plików „cookies”

1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika strony.

2. Na niektórych podstronach stosuje się pliki cookie, nie informując o tym fakcie użytkownika. Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, by automatycznie akceptować pliki cookie. Zapisywanie plików cookie można jednak w każdej chwili wyłączyć, bądź też ustawić przeglądarkę tak, by informowała ona o nadsyłaniu takich plików

3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.