Oferta

W skład zakresu działalności naszej firmy wchodzi m.in.

Produkcja

Produkowane przez nas urządzenia ciśnieniowe spełniają wszystkie wymagania obowiązującego prawa w zakresie:
1. Projektowania
2. Dokumentacji technicznej
3. Badań prototypu w tym w warunkach ekstremalnej eksploatacji
4. Procedur oceny zgodności
5. Oznakowania
6. Badań odbiorczych indywidualnych urządzeń
7. Dopuszczenia do eksploatacji
8. Dodatkowych ekspertyz lub badań wynikających z prognozowanych zagrożeń lub zamówienia klienta

Wiązki butli oznakowane znakiem π przygotowane są w sposób umożliwiający bezpośrednie pełnienie – wilgoć na poziomie żądanym przez klienta oraz napełnione do 10 bar gazem, do którego są przeznaczone.

Urządzenia ciśnieniowe na bazie butli oraz elementy urządzeń ciśnieniowych spełniają wymagania serii norm PN EN ISO 11114 – zgodność materiału z gazem zawartym w urządzeniu.