Informacje o firmie

Firma założona w roku 1985 prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianych produktów i usług w dziedzinie urządzeń ciśnieniowych oraz dodatkowo związanego z tym doradztwa technicznego i bezpieczeństwa.
Naszym celem jest pełne zadowolenie klienta, które realizujemy poprzez:

 • osiągnięcie takiego poziomu badań i testów, aby zapewnić urządzeniom ciśnieniowym maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji w najbardziej ekstremalnych warunkach
 • ciągłą analizę bezpiecznych technik badań i eksploatacji, doskonalenie kompetencji personelu i monitorowanie terminowości realizacji
 • kontrolowanie procesu realizacji na każdym etapie
 • praktyczne wdrażanie najnowszych osiągnięć techniki badawczej

Zakres działalności

Badania zbiorników

 • okresowe (legalizacja)
 • doraźne i nadzwyczajne
 • poawaryjne

Handel

 • Gazy techniczne
 • Pełnienie butli CO2
 • Wymiana/pełnienie butli PB

Doradztwo techniczne

Produkcja

 • Wiązki butli
 • Bufory do stałych instalacji gazowych
 • Ciśnieniowe elementy instalacji
 • Kolektory ciśnieniowe
 • Ciśnieniowe elementy rozłączne
 • Kapilary