Prace badawcze

Prace badawcze

Prowadzimy badania zachowania zbiorników w warunkach ekstremalnej eksploatacji (butle, kołpaki, ramy, palety, wiązki itp.). Od lat współpracujemy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Uczestniczymy w badaniach dotyczących zagrożeń stwarzanych...