Następny termin badania zbiorników …….. Do dnia …….. dostarczyć samochód oraz dokumentację (dowód rejestracyjny + dokumenty z butli).